Profil Mercator

Vaš korisnički Profil Mercator možete lako i besplatno otvoriti za samo dve minute.
Sa njim biste svoje iskustvo sa Mercator u digitalnom svetu bitno poboljšali.

Otvori novi profil.
  • Jedno korisničko ime za sve digitalne usluge Mercator.
  • Dostupnost do Profila Mercator sa različitih uređaja.
  • Pregled kupovina i pogodnosti na Pika kartici.
  • Upravljanje posebnim obaveštenjima i načini obaveštenja.
  • Uređenje poslovanja sa Mercatorom na jednom mestu.
  • Posebno za vas
    Prilagođeno Vama.